FANDOM1. dafą Edit

Pamuźi toki ni, tsumedaźimaru tokiśini, baśa tsumełabi łu źiśi. śindan źiśi ni dayźi łakian mu gokuet kapamu bakami py gakupa kapamu mamumi suri dayźimaru pankian pęr gokuet bypamu tantemi śindan monstre łu śibagselouła łu kotaefą.
Mąśiłu hadafą mamumi sentry łu gakuide lamkin gakuide ni. śakuźi gakupa Utsuśa Briniliniu mamumi hadami mu kaiłu ramaźimaz lapamu ona naśebi, Labria Kaśimała. utsuśa hadapamu:
Utsuśa: Ah... Labria... źou śęmi mąłu kanźifąśi mamumi kian pamuźi ban nenśi kana mu mą bymi hadami źou mą lami źou komt!
Labria: Ah? honto? źou lami mą komt?! Hadamitende, Utsuśa!
Utsuśa: Mą ramakiu lami źou!! Łaken mą bymi śimi źou kuni dabsi. Źou bymi mamumi repaśi mu mą?
Labria: Nu!
Utsuśa: Kian? Źou byźą mamumi lapamu kętma mą pankian? Mą bakaźą!
Labria: Pankian mą mamumi repaśi mu moukuet. Kai mamumi hayźimaz oto naśebi katia ni! Ludbik Lakrimin! snobźimaru, Utsuśa.
Suri kotaefą mamupamu luhaśa kanźifąśi łu fontent. Kai byźąpamu kakumi kotaefą "Nu" komt kotaefą mu dapamu gogomi mu kai kaźąpamu tami suri ramakiumaru gagami. Kai unikiu kapamu hitsumi, hitsumi, hitsumi, mu hitsumi suri triskakiu gogomi toki. Pęr destpa repaśi, Labria mu Ludbik mu subkuet kankokun ni śęźąpamu kaiłu ćumy. Pankian kaiśi kaźąkfimu bakami.
20070322174424-cuidar-gato-enfermo

Utsuśa kaźąpamu tami gogomi pankian Labria hadapamu kaiłu umefą, lafą, mu nakźi ztatfąśi. Nu!

Triskaśu mamupamu infiniźi mu kuni oto naśebi łu sekafą goken tami. triskaźimaru.
[kuni hadafą hitsufami]

2. sołamiEdit

Suri toki ni, sora ni, py sołami bypamu taskemi Utsuśa pankian kai śępamu kian labria mu ludbik śipamu mamuźąpamu hayźi mu kai pitapamu kaiłu pamuźi nęnaźimaru sekafą. Suri sołami łu nami mamumi Daseła mu kai hapamu ramaźi ztatfą Ustuśa łu koufkuśu łu tami. kai pitapamu:
Daseła: ha ha ha ha ha... suri repaśi śinźimi kaiśi kami destmi Utsuśa briniliniu łu lafą kanźifąśi? Nu! Mą sakuźąfami kuni ramaźi akuśu! goken!
Suri toki ni, Ustuśa mamupamu kaiłu ide ni, kai mamupamu triskaźimaru pęr lamakiu famiźi toki ni kaiłu sekafą karafami subzy kętma sora łu triskaśu łu sołami, Daseła.
Utsuśa: kuri mamuźą ihąźi, kuri mamumi hakaźimaru, kuni kankokun hadapamu mą tamitćini gogomi pankian midami mąłu gogofą mamumi nęnaźumaru. kankokun mamumi hayźi! ma hami tami gogomi! kuni mamumi mouken mamumi koufkuźi łami! Labria byźą mamumi lapamu kętma mą pęr śei destźąfami mą! śei kaźą!
(kanpi łu sonafą)
Utsuśa: suri mamupamu kian? mą pitami suri mamupamu... LETRIPAPEL!!!
Rvgh

Daseła mamumi sora ni pitami taskemi Utsuśa komt mu kai hami ramaźi ztatfą

Kartemina ni, kai mukakpamu py baśa letripapel kian hapamu źatpamu kuni hadafą:
Utsuśa-kun
Kai miźapamu kuni pybien letrifą łu froć ni, kai pitapamu "KIAN? Kuri śęmi mąłu nomi komt?" mu kai hitsupamu miźami: suri hadapamu:
Mą śęmi źou mamumi pitami kian. kuni letripapel śęemi mąłu nomi komt? pęr źou haźą mamumi okubiźi. kuni letripapel destźąfami źou pęr kakumitenśuan:
źou hami umefąśi? suriśi mamumi kian? śa źou śimi, źou kami źatmi suri umefą kośokia ni lan ot fen ni mu kuni letripapel kanafami źatpamu umefą myn ni pęr źou hami kanami kuni ban rulz:
  • źou kaźą koromi hokuet mu kuni umefą
  • źou kaźą karami moukuet łu kanźifąśi mu kuni umefą
  • źou źatmi źoułu umefą toki ni. źou hami pitami suri mu ramakiu bymi kanami suri.
Utsuśa dapamu dasemi mu hadapamu:

Ha ha ha ha ha... Ludbik, kuni myn mamufami źoułu sekafą łu bridźimaz myn! ha ha ha.

Kai źatpamu:
Mą umemi mąłu tomonai. Lubdik lakrimin hami kaiłu sekafą łu ramaźimaz dakume kuni myn ni. Mą mamufami suri łu ramaźimaz monstre mu kai mamufami lamaźi okubiźi otośebi.

[kuni hadafą hitsufami]

DakumeEdit

Lubdik mamupamu kaiłu ide ni mu kai mamumi alski snipamu. Pęr mąśi ikifami Utsuśa łu ide ni, Utsuśa mamupamu alski snipamu mu kai mamupamu klenima ni, kai midapamu kaiłu fez kagamy ni toki ni, Utsuśa pybien midapamu Daseła mu Daseła pitapamu Utsuśa mamumikfimu okubiźimaru kętma kai pęr Utsuśa midapamu Daseła toki ni, Utsuśa dapamu dasemi mu Daseła śęźą kai mamupamu dasemi pankian. suri łu froć ni Utsuśa hadapamu Daseła:

Utsuśa: ha ha ha, źou śipamu.
Daseła: kian? mą śipamu kian? źou hadami kian łu termi? mą śęźą źou!